title

efaefaefa

Elektrotechnika, hydraulika a pneumatika
v priemyselných a mobilných aplikáciách

Konzorcium ELVEZD vzniklo v roku 1990 za účelom spoločnej realizácie činností v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky.
Na základe spoločenskej zmluvy konzorcium založilo v roku 1992 spoločnosť ELVEZD, s.r.o.. Podrobnejšie informácie o činnosti môžete získať na stránkach ELVEZD, s.r.o..

V roku 2016 došlo k rozšíreniu činnosti spoločnosti ELVEZD, s.r.o. pod značkou E∙F∙A CENTER.

E·F·A CENTER (Electro·Fluid·Applications) predstavuje synergické spojenie elektrotechniky, hydrauliky a pneumatiky v priemyselných a mobilných aplikáciách.

Našou silnou stránkou je komplexná ponuka od návrhu, tvorby technickej a sprievodnej dokumentácie, dodávky komponentov, montáže, testovania, odborného zaškolenia personálu až po servis elektro-hydro-pneumatických aplikácií.

Pri realizácii zákazky aplikujeme znalosti a skúsenosti získané počas nášho pôsobenia v oblasti výskumu a vývoja najmä v oblasti hydraulických a mechatronických prvkov a systémov.

Pri našej činnosti využívame technické vedy na hľadanie kreatívnych praktických riešení. Dôraz kladieme predovšetkým na bezpečnosť, ktorú vnímame ako základný pilier našej každodennej činnosti.

 

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
a bleskozvodov do 1000 V dodávateľským spôsobom

arrow
Pondelok-Piatok 8.00-18.00
Sobota 8.00-12.00
  • Chocholná 616
  • 913 04 Chocholná-Velčice